Overzicht

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2017
Contactpersoon: Wouter van Casteren


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Uitvoering van onderzoek, advies en begeleiding bij de ontwikkeling van (her)registratiecriteria SRVO


Het Schoolleidersregister VO is ontwikkeld voor schoolleiders als instrument ter ondersteuning van hun professionalisering. Met het (vrijwillige) register tonen en waarborgen zij hun professionele ontwikkeling, en werken zij op die manier gezamenlijk en individueel aan de kwaliteit van het beroep van schoolleider. Een eerste versie van het register is sinds 2016 operationeel. De Stichting SRVO, inhoudelijk eigenaar van het register, wil (her)registratiecriteria formuleren en – in samenhang met die (her)registratiecriteria – ook komen tot valideringsregels voor een professionaliseringsaanbod. In opdracht van het ministerie van OCW heeft ResearchNed de stichting hierbij ondersteund. Hiertoe zijn onder meer workshops en gesprekken met betrokkenen georganiseerd en zijn de meningen over een ontwikkeld basisvoorstel gepeild onder schoolleiders door middel van een digitale enquête. Daarnaast is een analyse gemaakt van andere beroepsregisters, in binnen- en buitenland.