Overzicht

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2016-2017
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Studentplannen doorstroom mbo-hbo


Een op de drie studenten in het hbo is afkomstig uit het mbo. De overgang van mbo naar hbo verloopt voor veel studenten echter niet zonder slag of stoot. Deze worsteling tekent zich onder meer af in het aandeel studenten dat binnen een jaar stopt met hun hbo-opleiding. Een versoepeling van de overgang van mbo naar hbo staat daarom al langere tijd volop in de aandacht. Hoe kunnen we studenten die wél de capaciteiten en motivatie hebben om succesvol te studeren in het hbo, helpen om hun weg te vinden in het hbo na de overgang?

In opdracht van het ministerie van OCW begeleidde ResearchNed de ontwikkeling van studentenplannen in het kader van de Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo, in samenwerking met dr. Louise Elffers (Hogeschool van Amsterdam) en Kennisland. In dit project lag nadruk op relevante leeropbrengsten voor deelnemende studenten en op de ontwikkeling van bruikbare eindproducten. Dit heeft geleid tot inzichten in wat studenten zien als aanknopingspunten om de doorstroom mbo-hbo te verbeteren, en tot projectplannen die mbo- en hbo-instellingen kunnen gebruiken bij het indienen van subsidieaanvragen in het kader van de Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo.