Overzicht

Klant: De Haagse Hogeschool
Periode: 2016-2017
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

International Student Entry Survey 2016-2017


De International Student Entry Survey is een kwantitatief onderzoek onder de beginnende internationale studenten aan De Haagse Hogeschool. Om na te gaan of het beleid gericht op internationale studenten aansluit bij de wensen en ervaringen van deze groep wordt de tevredenheid van de startende internationale studenten gemeten. In het studiejaar 2013-2014 heeft De Haagse Hogeschool de eerste International Student Entry Survey laten uitvoeren door ResearchNed. In het studiejaar 2016-2017 is dit onderzoek herhaald. Het onderzoek is afgenomen bij de bachelor-, master-, en exchangestudenten. Verschillende relevante thema’s kwamen aan bod, zoals studiekeuze, -verwachtingen en -ervaringen van internationale studenten. Op verzoek van De Haagse Hogeschool is er deze keer ook een trendanalyse uitgevoerd, waarbij de resultaten van deze meting waar mogelijk vergeleken werden met de resultaten uit de twee eerdere metingen in 2013-2014 en 2014-2015.