Overzicht

Download de PDF

Klant: SBB
Periode: 2016
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Evaluatie Studie in Cijfers


Studie in Cijfers wordt uitgevoerd door SBB, gecoördineerd vanuit het Servicepunt LOB van MBO Diensten en gefinancierd door het ministerie van OCW. Het geeft informatie over opleidingen en de kansen van die opleidingen op de arbeidsmarkt, bedoeld om studenten en ouders te helpen bij het maken van een goede studiekeuze. Daarnaast dient Studie in Cijfers ter ondersteuning van mbo-instellingen in hun voorlichting richting toekomstige studenten en hun ouders. In het schooljaar 2016-2017 zal de communicatie rondom Studie in Cijfers worden opgevoerd om de informatie onder de aandacht te brengen van studiekiezers en hun ouders, schooldecanen en docenten.

In 2016 is door ResearchNed een eerste evaluatie verricht op basis van informatie die al beschikbaar was (gevolgd door een vervolgonderzoek in 2017 om de verdere voortgang te monitoren). De centrale vraag in deze evaluatie was: in hoeverre levert de informatie uit Studie in Cijfers een bijdrage aan het maken van een studiekeuze? Enerzijds ging het om een heranalyse van eerder verricht onderzoek, anderzijds werd er op de websites van instellingen bekeken hoe Studie in Cijfers en/of andere vormen van opleidingsinformatie er een plek heeft gekregen. De verzamelde informatie is gebundeld in een rapportage waarin verslag wordt gedaan van de stand van zaken en aanbevelingen gegeven worden voor mogelijke aanpassingen in de wijze waarop Studie in Cijfers wordt gebruikt.