Overzicht

Klant: Vereniging Hogescholen
Periode: 2016-2017
Contactpersoon: Jules Warps


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Medezeggenschap en vertegenwoordiging van studenten


Voor de leden van de Vereniging Hogescholen is medezeggenschap een belangrijk onderwerp. Onder meer met het in werking treden van de Wet Versterking Bestuurskracht is medezeggenschap verder in belang toegenomen. Daartegenover leeft er binnen de achterban het beeld dat niet alle studenten worden bereikt met de nu gangbare studentenvertegenwoordiging. Slechts een selecte groep studenten neemt deel aan de traditionele medezeggenschap en niet per se de ‘gewone’ hbo student.

Om deze reden heeft ResearchNed in opdracht van de Vereniging Hogescholen onderzoek uitgevoerd onder hbo-studenten naar mogelijk nieuwe vormen van vertegenwoordiging en inspraak. Hiermee werd meer inzicht verkregen in de behoeften van ‘de gewone’ hbo-student, en met welke vormen van inspraak deze groep het best kan worden bereikt. Uit het onderzoek kwam naar voren dat nieuwe vormen van medezeggenschap een duidelijke en vooral directere interactie met studenten tot stand zouden moeten brengen, waarbij zowel persoonlijk als anoniem met de opleiding of instelling in contact kan worden getreden.