Overzicht

Download de PDF

Klant: Bureau Platform2032
Periode: 2016
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Peilingsonderzoek Platform2032


In november 2014 gaf staatssecretaris Sander Dekker het startschot voor een discussie over de toekomst van het onderwijs op basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal onderwijs. Vraag is onder meer welke kennis en vaardigheden kinderen van nu nodig hebben om zich zo goed mogelijk voor te kunnen bereiden op de samenleving en arbeidsmarkt van de toekomst. Om de koers voor het curriculum in het funderend onderwijs te bepalen werd onder andere het onafhankelijke Platform Onderwijs2032 opgericht, dat begin 2016 een eindadvies uitbracht. In dit advies wordt een curriculum voorgesteld waarin een beter evenwicht is gevonden tussen de drie doelen van het onderwijs: kennisontwikkeling, persoonsvorming en maatschappelijke toerusting.

Om een verdere uitwerking van het advies te bewerkstelligen, was ResearchNed betrokken bij de verdiepingsfase van het traject. Het betrof de ontwikkeling van vragenlijsten voor leerlingen, ouders en lerarenopleiders, het uitzetten van de peiling van ouders in een representatieve database en het analyseren en rapporteren van de uitkomsten van de peiling onder de drie doelgroepen, met aandacht voor de drie thema’s die door de regiegroep zijn geformuleerd. De desbetreffende thema’s zijn kern en keuze, samenhang en doorlopende leerlijnen. Het doel van de peilingen is om meer inzicht te verschaffen in het draagvlak voor het advies en de gevoelde urgentie voor deze thema’s. De uitkomsten zijn meegenomen in de opvolgende panelgesprekken die de drie belangenpartijen (LAKS, Ouders & Onderwijs en Velon) met hun achterban hebben gevoerd.