Overzicht

Peilingsonderzoek mondelinge taalvaardigheid 2016-2017


In opdracht van de Inspectie van het Onderwijs heeft ResearchNed in samenwerking met KBA Nijmegen, Bureau ICE en het Expertisecentrum Nederlands een onderzoek uitgevoerd naar de mondelinge taalvaardigheid van leerlingen in groep 8. Dit onderzoek bestond uit een peilingsonderzoek naar de leerlingprestaties en een verdiepend onderzoek van beschrijvende aard op een selectie van de deelnemende scholen. Doel van het peilingsonderzoek was om op stelselniveau een betrouwbaar en valide beeld te geven van de leerlingprestaties op het gebied van mondelinge taalvaardigheid aan het einde van het regulier basisonderwijs, mede in relatie tot de resultaten op de vorige peilingen. Daarnaast gaf het peilingsonderzoek globaal zicht op het onderwijsleerproces op het gebied van mondelinge taalvaardigheid op de deelnemende scholen.