Overzicht

Klant: FNWI, Radboud Universiteit Nijmegen
Periode: 2016
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Onderzoek aansluiting onderwijs FNWI op arbeidsmarkt


Om te kijken in hoeverre de huidige curricula van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica aansluiten bij competenties die vanuit het werkveld bij de huidige afgestudeerden worden verondersteld, heeft ResearchNed een onderzoek uitgevoerd onder alumni van FNWI. De resultaten van het onderzoek geven inzicht in de mate waarin hun opleiding hen adequaat op de arbeidsmarkt heeft voorbereid. Hierbij is specifiek ingezoomd op de competenties die in de curricula van FNWI zijn opgenomen. Het onderzoek geeft inzicht in de huidige functie van alumni en in de daarvoor benodigde competenties (gerelateerd aan achterliggende dimensies/competentieprofielen; aan functie en beroepsrollen; en onderscheiden naar generieke en specifieke competenties). Daarmee biedt het onderzoek de commissie onderwijsinnovatie, ingesteld door het faculteitsbestuur om de facultaire onderwijsvisie te formuleren en de huidige curricula en onderwijsvormen te evalueren, handvatten om het curriculum (beter) op de huidige behoefte vanuit het werkveld af te kunnen stemmen.