Overzicht

Download de PDF

Klant: Studiekeuze123
Periode: 2016
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Onafhankelijke studiekeuzeinformatie


Studiekeuze123 is een stichting die zichzelf ten doel stelt studiekiezers te ondersteunen in het keuzeproces, door middel van de onafhankelijke studiekeuzewebsite Studiekeuze123.nl. De bronnen voor de database van deze website zijn afkomstig uit surveys, uit landelijke administraties en uit systemen bij de instellingen. De database wordt gepubliceerd en om niet beschikbaar gesteld. Beslisregels worden afgestemd met het onderwijsveld en een panel van deskundigen. In 2016 ontstond twijfel over de onafhankelijkheid van de gegevens. Naar aanleiding daarvan heeft Studiekeuze123 aan ResearchNed verzocht om de kwaliteitsaspecten rond de studiekeuzedatabase te onderzoeken, zoals relevantie, betrouwbaarheid, vindbaarheid en onafhankelijkheid. Ook de rol/invloed van de instellingen, het verloop van het selectieproces van een bron en de rol van het deskundigenpanel zijn hierbij onderzocht. Verder is bekeken in hoeverre informatievoorziening over verplichte stages mogelijk is en is nagegaan in hoeverre de studiebijsluiter daadwerkelijk op de websites van instellingen en opleidingen wordt getoond. Conclusie van het onderzoek is dat het voor instellingen niet of nauwelijks mogelijk is om cijfers te manipuleren. Er zijn op dit moment geen bronnen voorhanden met dekkende gegevens over de kwaliteit en beschikbaarheid van stages. Het merendeel van de instellingen heeft de bijsluiters op de website geplaatst.