Overzicht

PGB Cliëntenraadpleging 2016


In opdracht van Zorgverzekeraars Nederland heeft ResearchNed in samenwerking met het ITS, Radboud Universiteit een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de dienstverlening van zorgkantoren bij de uitvoering van de pgb-regeling in de Wet langdurige zorg. Het gaat om een cliëntenraadpleging. Dat houdt in dat het onderzoek heeft plaatsgevonden onder ‘actieve’ budgethouders en inzicht geeft in de kwaliteit van het functioneren van zorgkantoren vanuit het perspectief van cliënten. Het onderzoek is uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 4.500 budgethouders van alle zorgkantoren. De enquête kon zowel schriftelijk als via internet ingevuld worden. De netto respons bedroeg 38 procent. Budgethouders geven zorgkantoren een ruime voldoende, zowel voor de uitvoering van de pgb-regeling als voor de ondersteuning die men hierbij ontvangt. De waardering is lager dan voorgaande jaren; dit wordt veroorzaakt door de (negatieve) invloed van het functioneren van de SVB op het rapportcijfer dat men uitdeelt aan het zorgkantoor. Van alle zorgkantoren scoren er twee bovengemiddeld goed; twee scoren systematisch onder de maat.

Naar aanleiding van het onderzoek verscheen een bericht in de pers. Het integrale rapport is hier te vinden.