Overzicht

Download de PDF

Klant: NRO
Periode: 2016
Contactpersoon: Marjolein Muskens


Soortgelijke onderzoeken:

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Gevolgen coronacrisis op financiële situatie studenten

Lees dit onderzoek

Onderzoek behoeften vervolgonderwijs t.b.v. curriculumherzieningen in het voortgezet onderwijs

Lees dit onderzoek

LAKS-monitor

Lees dit onderzoek

JOB-monitor

Lees dit onderzoek

Loopbaan- en burgerschapsonderwijs in het mbo


In de basis van ieder kwalificatiedossier vanaf studiejaar 2012-2013 is een aantal generieke kwalificatie-eisen voor loopbaan en burgerschap (L&B) vastgelegd. Mbo-instellingen hebben een resultaatverplichting: zij dienen ervoor te zorgen dat deze eisen voldoende tot uitdrukking komen in het onderwijsaanbod. Wel hebben zij veel ruimte om te bepalen hoe zij dit vormgeven. Voor studenten geldt geen resultaatverplichting, maar een inspanningsverplichting. De kwalificatie-eisen kunnen namelijk niet zo gespecificeerd en handelingsgericht worden aangegeven als de kwalificatie-eisen voor een beroep.

Onduidelijk was echter nog hoe L&B in de gehele mbo-sector wordt georganiseerd; om dit brede beeld te kunnen schetsen, is dit onderzoek uitgevoerd. De volgende onderzoeksvraag stond centraal: Wat is de stand van zaken van het loopbaan- en burgerschapsonderwijs in het mbo en wat is de kwaliteit hiervan? Op basis van kwantitatieve (enquêtering docenten en studenten) en kwalitatieve dataverzameling (documentanalyse, interviews, rondetafelgesprekken) onder (niet-)bekostigde instellingen is deze onderzoeksvraag beantwoord.

Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op de website van het NRO.