Overzicht

Download de PDF

Klant: Higher Education Strategy Associates
Periode: 2016
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Eurostudent

Lees dit onderzoek

Kosten zij-instroom po vo mbo

Lees dit onderzoek

Evaluatie experimenten vraagfinanciering en pilots flexibilisering

Lees dit onderzoek

Invloed toelatingssystemen op het hoger onderwijs


ResearchNed was in 2016 betrokken bij een EU-project dat keek naar onderwijsroutes die leiden naar het hoger onderwijs (“Study on the impact of admission systems on higher education outcomes”). Daarbij is niet alleen gekeken naar toelatingsprocedures in het hoger onderwijs, maar ook naar de ‘voorselectie’ die plaatsvindt in het voortgezet onderwijs (startend bij het schooladvies aan het eind van het primair onderwijs) en naar de voorlichting om door te stromen naar vervolgonderwijs en daar de juiste studie te kiezen. Het project stond onder leiding van drie partijen (FIBS in Duitsland, EUFISCDI in Roemenië en HESA in Canada). ResearchNed voerde binnen dit project de verdiepende casestudy in Nederland uit. Hiervoor zijn sleutelinformanten (ministerie, DUO, decanenvereniging en een aantal vertegenwoordigers van instellingen) geraadpleegd. Ook zijn er vier focusgroepen georganiseerd waarin de ervaringen zijn verzameld van leerlingen in hun laatste jaar van het voortgezet onderwijs en studenten in het eerste jaar van het hoger onderwijs. Tot slot is er een landenprofiel opgesteld op basis van beschikbare kerncijfers ten aanzien van instroom, doorstroom, toegankelijkheid en rendement.