Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2016
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Motieven tijdig stoppen studentenreisproduct


In opdracht van het ministerie van OCW heeft ResearchNed een mixed method onderzoek uitgevoerd naar de motieven van studerenden in mbo en ho om al dan niet hun studentenreisproduct tijdig stop te zetten. Het onderzoek is afgenomen bij het studentenpanel dat ResearchNed beheert.
Aan respondenten (studerenden en oud-studerenden) uit het hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs is allereerst open gevraagd om (in de vorm van een verhaal) aan te geven wat het belangrijkste motief was van hun gedrag. Hierna zijn de respondenten in de gelegenheid gesteld de eigen antwoorden aan de hand van brede thema’s te classificeren. Hierdoor was het mogelijk de associaties (kwantitatief) nader te definiëren en te kwantificeren. De gegevens van ruim 15.0000 respondenten zijn verwerkt. Van hen hadden 1.116 personen het reisproduct niet tijdig stopgezet.