Overzicht

Motieven tijdig stoppen studentenreisproduct


In opdracht van het ministerie van OCW heeft ResearchNed een mixed method onderzoek uitgevoerd naar de motieven van studerenden in mbo en ho om al dan niet hun studentenreisproduct tijdig stop te zetten. Het onderzoek is afgenomen bij het studentenpanel dat ResearchNed beheert.
Aan respondenten (studerenden en oud-studerenden) uit het hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs is allereerst open gevraagd om (in de vorm van een verhaal) aan te geven wat het belangrijkste motief was van hun gedrag. Hierna zijn de respondenten in de gelegenheid gesteld de eigen antwoorden aan de hand van brede thema’s te classificeren. Hierdoor was het mogelijk de associaties (kwantitatief) nader te definiëren en te kwantificeren. De gegevens van ruim 15.0000 respondenten zijn verwerkt. Van hen hadden 1.116 personen het reisproduct niet tijdig stopgezet.