Overzicht

Opleidingscommissies in het hoger onderwijs 2016


In opdracht van de Inspectie van het Onderwijs is met medewerking van ResearchNed onderzoek herhaald naar het functioneren van opleidingscommissies in het hoger onderwijs. Daarbij is onder andere gekeken naar factoren die het functioneren van opleidingscommissies belemmeren dan wel bevorderen. Het onderzoek vormt een vervolg op eerder onderzoek uit 2010 en is onder meer uitgevoerd onder HetStudentenpanel. Aan het panel is een korte vragenlijst voorgelegd die ingaat op redenen om al dan niet zitting te nemen in een opleidingscommissie en de opvatting van deze studenten over de opleidingscommissie van hun opleiding. Net als in 2010, richtte het onderzoek zich uitsluitend op de voltijd-bacheloropleidingen in het bekostigde hoger onderwijs. De bevindingen zijn verwerkt in een rapport dat door de Inspectie van het Onderwijs is gepubliceerd.