Overzicht

Tevredenheidsonderzoeken Universiteit Utrecht


Voor Universiteit Utrecht heeft ResearchNed een aantal jaren de evaluaties van de voorlichtingsdagen voor bachelors en voor masters verzorgd. Een dergelijke evaluatie mag zich niet beperken tot het eenvoudig meten van de ’tevredenheid’ van bezoekers. Universiteit Utrecht en ResearchNed hebben samen een maatwerkenquête ontwikkeld met de volgende kenmerken.

De enquête was zodanig geprogrammeerd dat respondenten automatisch vragen kregen voorgelegd over de specifieke programmaonderdelen en informatiebronnen waar zij gebruik van hebben gemaakt. Daarbij ging het erom te meten of met deze bezochte onderdelen ook de doelen van de open dag werden bereikt. Hoe goed zijn de deelnemers geïnformeerd over de inhoud van de opleiding, en over de beroepsmogelijkheden? Heeft het onderdeel de belangstelling van de deelnemers vergroot? Welke suggesties hadden deelnemers voor verbetering? Ook de achtergrondgegevens van deelnemers waren van belang; er werd niet alleen gevraagd in welke fase van de vooropleiding de deelnemers de open dag bezochten, maar ook in welke fase van hun keuzeproces en welke andere instellingen zij bezochten voor hun studiekeuze.

De doorlooptijd van de evaluatie was kort, zodat al snel na het organiseren van de open dag over verbeteringen kon worden besloten voor de volgende editie. Binnen twee weken na het event beschikte de universiteit over de evaluatieresultaten. Ten slotte werden de resultaten zodanig gepresenteerd dat zij per onderdeel goed vergeleken konden worden tussen verschillende doelgroepen en met andere onderdelen binnen de opleiding, faculteit en gehele universiteit.