Overzicht

Klant: Elsevier
Periode: 1996-heden
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Gevolgen coronacrisis op financiële situatie studenten

Lees dit onderzoek

Onderzoek behoeften vervolgonderwijs t.b.v. curriculumherzieningen in het voortgezet onderwijs

Lees dit onderzoek

LAKS-monitor

Lees dit onderzoek

JOB-monitor

Lees dit onderzoek

Elsevier Beste Studies


ResearchNed verricht in opdracht van Elsevier Weekblad alle databewerkingen en -verwerkingen voor het vullen van de website ´De Beste Studies´. ResearchNed maakt allereerst een selectie van geaccrediteerde voltijdopleidingen uit het CROHO: hierin zijn bekostigde opleidingen opgenomen waaraan in het voorbije studiejaar daadwerkelijk studenten zijn ingeschreven. Opleidingen waaraan in het actuele studiejaar geen instroom meer mogelijk is, zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. Daarnaast zijn niet-bekostigde opleidingen met voldoende respons op de meest recente meting van de Nationale Studenten Enquête (NSE) aan de selectie toegevoegd.