Overzicht

Klant: Elsevier
Periode: 1996-heden
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Elsevier Beste Studies


ResearchNed verricht in opdracht van Elsevier Weekblad alle databewerkingen en -verwerkingen voor het vullen van de website ´De Beste Studies´. ResearchNed maakt allereerst een selectie van geaccrediteerde voltijdopleidingen uit het CROHO: hierin zijn bekostigde opleidingen opgenomen waaraan in het voorbije studiejaar daadwerkelijk studenten zijn ingeschreven. Opleidingen waaraan in het actuele studiejaar geen instroom meer mogelijk is, zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. Daarnaast zijn niet-bekostigde opleidingen met voldoende respons op de meest recente meting van de Nationale Studenten Enquête (NSE) aan de selectie toegevoegd.