Overzicht

Elsevier Beste Studies


ResearchNed verricht in opdracht van Elsevier Weekblad alle databewerkingen en -verwerkingen voor het vullen van de website ´De Beste Studies´. ResearchNed maakt allereerst een selectie van geaccrediteerde voltijdopleidingen uit het CROHO: hierin zijn bekostigde opleidingen opgenomen waaraan in het voorbije studiejaar daadwerkelijk studenten zijn ingeschreven. Opleidingen waaraan in het actuele studiejaar geen instroom meer mogelijk is, zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. Daarnaast zijn niet-bekostigde opleidingen met voldoende respons op de meest recente meting van de Nationale Studenten Enquête (NSE) aan de selectie toegevoegd.