Overzicht

Klant: Schoolinfo/VO-raad
Periode: 2015
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Tevredenheid en sociale veiligheid meten bij scholieren


In opdracht van Schoolinfo/VO-raad voerde ResearchNed een onderzoek uit naar de validiteit en betrouwbaarheid van de herziene tevredenheids- en de sociale veiligheidsvragen voor Scholen op de Kaart (VenstersVO). Dit in het kader van het recent gesloten sectorakkoord vo en het actieplan Sociale Veiligheid. In gesprekken met leerlingenraden is de validiteit en volledigheid van de vragenlijst getoetst. De vragenlijst is daarnaast uitgezet onder het scholierenpanel van ResearchNed om zo de schaalbaarheid en variatie en variantie van de vragen te kunnen beoordelen. Op basis van dit onderzoek heeft Schoolinfo/VO-raad de vragen voor de vulling van Scholen op de Kaart en de vragen voor het jaarlijkse meten van de sociale veiligheid vastgesteld.