Overzicht

Tevredenheid en sociale veiligheid meten bij scholieren


In opdracht van Schoolinfo/VO-raad voerde ResearchNed een onderzoek uit naar de validiteit en betrouwbaarheid van de herziene tevredenheids- en de sociale veiligheidsvragen voor Scholen op de Kaart (VenstersVO). Dit in het kader van het recent gesloten sectorakkoord vo en het actieplan Sociale Veiligheid. In gesprekken met leerlingenraden is de validiteit en volledigheid van de vragenlijst getoetst. De vragenlijst is daarnaast uitgezet onder het scholierenpanel van ResearchNed om zo de schaalbaarheid en variatie en variantie van de vragen te kunnen beoordelen. Op basis van dit onderzoek heeft Schoolinfo/VO-raad de vragen voor de vulling van Scholen op de Kaart en de vragen voor het jaarlijkse meten van de sociale veiligheid vastgesteld.