Overzicht

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2015
Contactpersoon: Wouter van Casteren


Soortgelijke onderzoeken:

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Gevolgen coronacrisis op financiƫle situatie studenten

Lees dit onderzoek

Onderzoek behoeften vervolgonderwijs t.b.v. curriculumherzieningen in het voortgezet onderwijs

Lees dit onderzoek

LAKS-monitor

Lees dit onderzoek

JOB-monitor

Lees dit onderzoek

Evaluatie Toptechniek in Bedrijf


Het subsidieprogramma Toptechniek in bedrijf (TiB) stimuleert de regionale samenwerking tussen vmbo, mbo, bedrijven en overheden om samen te komen tot een toekomstbestendig en aantrekkelijk technisch vmbo en mbo. ResearchNed heeft in opdracht van het ministerie van OCW een evaluatieonderzoek uitgevoerd met als doel inzicht te krijgen in de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten en opbrengsten van het gehele programma, de verschillende onderdelen van TiB en de inzet en rol van het PBT. In de evaluatie is vooral beoordeeld wat in het kader van TiB in gang is gezet en hoe de samenwerking op diverse terreinen verduurzaamt.