Overzicht

Evaluatie Toptechniek in Bedrijf


Het subsidieprogramma Toptechniek in bedrijf (TiB) stimuleert de regionale samenwerking tussen vmbo, mbo, bedrijven en overheden om samen te komen tot een toekomstbestendig en aantrekkelijk technisch vmbo en mbo. ResearchNed heeft in opdracht van het ministerie van OCW een evaluatieonderzoek uitgevoerd met als doel inzicht te krijgen in de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten en opbrengsten van het gehele programma, de verschillende onderdelen van TiB en de inzet en rol van het PBT. In de evaluatie is vooral beoordeeld wat in het kader van TiB in gang is gezet en hoe de samenwerking op diverse terreinen verduurzaamt.