Overzicht

Evaluatie medezeggenschap mbo


In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) heeft ResearchNed een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de medezeggenschap in het mbo. Eerder, in 2013, heeft ResearchNed de medezeggenschap in het mbo geëvalueerd met een onderzoek onder de leden van ondernemingsraden en studentenraden. In dit tweede onderzoek is nagegaan wat de ervaringen en zienswijzen zijn van bestuurders en toezichthouders ten aanzien van de medezeggenschap.

De hoofdthema’s in dit tweede onderzoek zijn dezelfde als in het eerdere onderzoek, namelijk: 1) de evaluatie van de Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake medezeggenschap, betreffend de introductie op 1 maart 2010 van gescheiden raden voor medewerkers, studenten en (eventueel) ouders, en 2) de evaluatie van een drietal onderdelen die zijn geregeld in de Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake colleges van bestuur en raden van toezicht, namelijk het adviesrecht bij het profiel van de leden van raad van toezicht, de bindende voordracht van één lid van de raad van toezicht en de mogelijkheid van een ‘one-tier’ bestuursmodel. Eén van de conclusies is dat bestuurders en toezichthouders de medezeggenschap van alle geledingen gemiddeld met een cijfer tussen 6 en 7 beoordelen. Ruim de helft van hen vindt uiteindelijk dat het bestuur van de instelling is verbeterd door het invoeren van de gescheiden medezeggenschap.