Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2015
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Tegemoetkoming studiekosten universitaire lerarenopleiding


In opdracht van het ministerie van OCW voerde ResearchNed een onderzoek uit naar de sets van (financiële) prikkels waaraan de tegemoetkoming moet voldoen om de meeste studenten te verleiden de universitaire lerarenopleiding in een tekortvak te volgen. Dit in het kader van het sectorakkoord vo waarin afspraken zijn gemaakt over het gewenste aandeel masteropgeleide leraren. Het gaat hier met name om leraren in de tekortvakken: moderne vreemde talen en techniek. Het onderzoek bestond uit een enquête die is vormgegeven volgens de vignettenmethode en is uitgezet onder studenten die in de laatste fase zitten van een opleiding die kan toeleveren naar de universitaire lerarenopleiding in de tekortvakken vo. Het ministerie wilde op basis van dit onderzoek verkennen wat de mogelijkheden en effecten zijn voor een tegemoetkoming in de studiekosten voor studenten die direct na hun master een postmaster in de tekortvakken gaan volgen (de eerdere universitaire lerarenopleidingen). Het eindrapport is ook te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/08/28/ invulling-en-inrichting-van-een-tegemoetkoming-studiekosten-lerarenopleidingen-voortgezet-onderwijs.