Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2015
Contactpersoon: Wouter van Casteren


Soortgelijke onderzoeken:

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Eurostudent

Lees dit onderzoek

Kosten zij-instroom po vo mbo

Lees dit onderzoek

Sturen op cijfers


De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe dat scholen voldoen aan de eisen die zijn vastgesteld voor de kwaliteit van het onderwijs. Leeropbrengsten spelen daarbij vanzelfsprekend een belangrijke rol. Er zijn echter signalen dat het sturen op onderwijsresultaten soms anders uitpakt dan gewenst. Het beeld is dat scholen proberen leeropbrengsten te verhogen met als doel om betere inspectieoordelen te behalen, maar dat dit op een manier kan gebeuren die niet ten goede komt aan de onderwijskwaliteit en/of kansen van leerlingen in het onderwijs. Het ministerie vindt het belangrijk de aard en omvang van het probleem in kaart te brengen. Dit onderzoek richtte zich daarom op de neveneffecten van het sturen op cijfers en rendementen, waarbij het doel was in kaart te brengen wat de aard en omvang van de problematiek is en welke aanpakken ongewenste effecten kunnen verminderen. De Kamerbrief bij het rapport is hier te vinden.