Overzicht

Klant: Ministerie van OCW/Studiekeuze123
Periode: 2017
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Prestatieafspraken


Studiekeuze123 heeft ResearchNed gevraagd om de gegevens voor de prestatieafspraken te leveren aan DUO en aan de Reviewcommissie Hoger Onderwijs. De gegevens zijn berekend op basis van de NSE 2014. Er is een selectie gemaakt van alle bekostigde (voltijd) bacheloropleidingen.
In 2017 is dit herhaald op basis van de NSE 2016.