Overzicht

Prestatieafspraken


Studiekeuze123 heeft ResearchNed gevraagd om de gegevens voor de prestatieafspraken te leveren aan DUO en aan de Reviewcommissie Hoger Onderwijs. De gegevens zijn berekend op basis van de NSE 2014. Er is een selectie gemaakt van alle bekostigde (voltijd) bacheloropleidingen.
In 2017 is dit herhaald op basis van de NSE 2016.