Overzicht

PABO-gediplomeerden in het vmbo


In opdracht van het ministerie van OCW heeft ResearchNed een onderzoek uitgevoerd naar de inzet van PABO-gediplomeerden in het vmbo. In de Lerarenagenda is de doelstelling opgenomen dat er geen onbevoegde docenten voor de klas staan. Er zijn sterke signalen dat het wettelijke systeem van bevoegdheden niet aansluit op diverse nieuwe onderwijsontwikkelingen binnen het vmbo. Scholen hebben daardoor moeite te voldoen aan de eis bevoegde docenten aan te stellen. De politiek heeft daarom de wens geuit om PABO-gediplomeerden bevoegd te maken voor het vmbo. Vanuit scholen, de Inspectie van het Onderwijs en DUO zijn er signalen dat het vmbo behoefte heeft aan PABO-gediplomeerden, of dat scholen er al vanuit gaan dat PABO-gediplomeerden een beperkte bevoegdheid hebben. Met deze achtergrond had het onderzoek een drieledig doel. Ten eerste het verkrijgen van kwantitatieve gegevens omtrent PABO-gediplomeerden in het vmbo. Daarnaast werden de behoeften gepeild van zowel de schoolleiders als –bestuurders en de behoeften alsmede het gedrag van de PABO-gediplomeerden. Tot slot is onderzoek gedaan naar het beleid van schoolleiders en schoolbestuurders.