Overzicht

Internationaliseringsmonitor Haagse Hogeschool


In opdracht van De Haagse Hogeschool heeft ResearchNed in 2013-2014 een onderzoek uitgevoerd onder internationale studenten van deze instelling. De Haagse Hogeschool wilde met een dergelijk onderzoek inzicht krijgen in de studiekeuze, verwachtingen en ervaringen van internationale studenten. In het onderzoek komen onderwerpen aan bod als de keuze voor het land en de instelling, de financiƫle omstandigheden van de student, het verloop van en de ervaringen omtrent het aanmeldproces en de toekomstplannen van de student. Alle nieuwe bachelor-, master-, en exchange studenten zijn gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. De wens van De Haagse Hogeschool is om dit onderzoek jaarlijks terug te laten keren bij de nieuwe groep internationale studenten. In 2014-1015 is het onderzoek door ResearchNed herhaald.