Overzicht

Klant: Onderwijsraad
Periode: 2014
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Gevolgen coronacrisis op financiƫle situatie studenten

Lees dit onderzoek

Evaluatie Wet versterking bestuurskracht

Lees dit onderzoek

Onderzoek behoeften vervolgonderwijs t.b.v. curriculumherzieningen in het voortgezet onderwijs

Lees dit onderzoek

Advies Schoolleidersregister VO

Lees dit onderzoek

Beloningsonderzoek onderwijs

Lees dit onderzoek

Samenwerking binnen het onderwijs


In opdracht van de Onderwijsraad heeft ResearchNed een inventarisatie gemaakt van de verschillende vormen van samenwerking waar onderwijsinstellingen mee te maken hebben, de redenen hiervoor, en welke factoren bevorderend en belemmerend werken voor samenwerking. De stand van zaken rondom samenwerking fungeerde als bouwsteen voor een advies van de Onderwijsraad over welke (gecombineerde) vormen van concurrentie en samenwerking tussen instellingen het meest dienstbaar zijn aan publieke belangen als kwaliteit en (macro)doelmatigheid en in het bijzonder welke mogelijkheden daarvoor zijn in de sturing en bekostiging van onderwijs.