Overzicht

Klant: Onderwijsraad
Periode: 2014
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Samenwerking binnen het onderwijs


In opdracht van de Onderwijsraad heeft ResearchNed een inventarisatie gemaakt van de verschillende vormen van samenwerking waar onderwijsinstellingen mee te maken hebben, de redenen hiervoor, en welke factoren bevorderend en belemmerend werken voor samenwerking. De stand van zaken rondom samenwerking fungeerde als bouwsteen voor een advies van de Onderwijsraad over welke (gecombineerde) vormen van concurrentie en samenwerking tussen instellingen het meest dienstbaar zijn aan publieke belangen als kwaliteit en (macro)doelmatigheid en in het bijzonder welke mogelijkheden daarvoor zijn in de sturing en bekostiging van onderwijs.