Overzicht

Onderzoek stakeholders ROC Nijmegen


ROC Nijmegen heeft ResearchNed gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de opinies van relevante externe partners over de koers en de praktische aanpak van ROC Nijmegen en de opstelling en zichtbaarheid van ROC Nijmegen in relevante lokale en regionale netwerken. Uit het onderzoek moest ook duidelijk worden wat het imago is van ROC Nijmegen bij externe partners. Kernvragen zijn daarbij welke beweging externe partners zien bij ROC Nijmegen, wat ROC Nijmegen kan doen om de vraag- en klantgerichte ontwikkeling verder te versterken en om eventuele negativiteit te doorbreken en hoe ROC Nijmegen verder kan bouwen aan constructieve relaties.
Het onderzoek bestond uit achtereenvolgens (1) een interne interviewronde met de domeindirecties, (2) terugkoppeling aan bestuur/raad van toezicht, (3) vaststelling interviewprotocol en interviewpartners en ten slotte (4) een serie diepte-interviews met in totaal 22 stakeholders. Deze werden benaderd bij lokale overheden (wethouders, burgemeester), werkgevers in de regio, schoolleiders vo, decanen vo, faculteitsdirecteuren hbo en faculteitsdirecteuren bij andere ROC’s.