Overzicht

WilWeg: tussenjaar en bachelor in het buitenland


Middels een onderzoek onder scholieren en studenten wilde EP-Nuffic meer inzicht krijgen in de motieven en obstakels om een bachelor of tussenjaar in het buitenland te doen. Meer specifiek wilde EP-Nuffic graag weten hoe zij haar communicatie via de informatievoorziening WilWeg (www.wilweg.nl) effectief kan inzetten om scholieren en studenten beter te ondersteunen in hun weg naar het buitenland. Een van de belangrijkste conclusies van het onderzoek uitgevoerd door ResearchNed is dat Nederlandse scholieren en studenten minder vaak naar het buitenland gaan dan hun Europese leeftijdsgenoten.