Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2014-2016
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Analyse RMC-effectrapportages


Per RMC-regio is er één contactgemeente van waaruit de melding en registratie van voortijdig schoolverlaters plaatsvindt. Deze contactgemeenten zijn verplicht om jaarlijks uiterlijk 1 december een effectrapportage in te dienen waarin de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen in hun regio op het gebied van de bestrijding van voortijdige schooluitval beschreven worden. De RMC-functie is ingericht voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar. Om inzicht te krijgen in de resultaten van het beleid van voortijdig schoolverlaten en tussentijdse conclusies te kunnen trekken, is het belangrijk om de jaarlijkse effectrapportages van de 39 RMC-regio’s en bijbehorende 31 sub-regio’s inhoudelijk te analyseren. Vanaf het najaar van 2014 maken RMC-regio’s gebruik van het nieuwe formulier voor de rapportage, waarin nog meer dan voorheen de ervaring, de waarneming en de mening van de RMC-functionaris centraal staan.

ResearchNed voert in opdracht van het ministerie van OCW een analyse uit in het kader van deze effectrapportages. Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de resultaten van (de uitvoering van) het beleid op het gebied van voortijdig schoolverlaten en om op basis van dit inzicht, waar mogelijk, tussentijdse conclusies te trekken over (de effecten van) het beleid dat gevoerd wordt in de verschillende RMC-regio’s.