Overzicht

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2014
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Motivatie van het instellingscollegegeld


De minister van Onderwijs acht het van belang dat er een transparante onderbouwing is van de hoogte van het instellingscollegegeld dat studenten betalen als zij een tweede studie volgen. Om deze vraag te beantwoorden, zijn alle instellingscollegegelden van alle voltijd, deeltijd en duale opleidingen per instelling verzameld (via websites) en geanalyseerd. Daarnaast zijn openbare documenten bestudeerd en zijn gesprekken gevoerd met een aantal studenten van hogescholen en universiteiten die zitting hebben in een centrale medezeggenschapsraad. Op verzoek van het ministerie is, in verband met de bevragingslast, expliciet geen contact gezocht met de instellingen of besturen. De bevindingen in dit rapport zijn gebaseerd op openbare documenten en percepties, meningen en/of kennis van studenten uit centrale medezeggenschapraden. Een belangrijke conclusie is dat de hoogte van het instellingscollegegeld goed te vinden is via websites van instellingen. De hoogte varieert sterk tussen opleidingen en instellingen. De motivering van de hoogte van het collegegeld is minder (openbaar) inzichtelijk.

In 2015 is dit onderzoek herhaald met als doel na te gaan of de informatie bij de instellingen inmiddels voldoende was en of verdere maatregelen nodig zijn. Van de 37 bezochte hogescholen was bij tien instellingen (bij ruim een kwart van de hogescholen) een duidelijke beschrijving te vinden van de totstandkoming van het instellingscollegegeld. Van de dertien reguliere universiteiten, was bij vier universiteiten geen informatie te vinden.