Overzicht

Klant: De Haagse Hogeschool
Periode: 2003-2017
Contactpersoon: Danny Brukx


Soortgelijke onderzoeken:

Onderzoek behoeften vervolgonderwijs t.b.v. curriculumherzieningen in het voortgezet onderwijs

Lees dit onderzoek

Advies Schoolleidersregister VO

Lees dit onderzoek

Beloningsonderzoek onderwijs

Lees dit onderzoek

Beleidsdoorlichting Lerarenbeleid

Lees dit onderzoek

Onderzoek naar dalende instroom mbo-hbo

Lees dit onderzoek

Het Kompas


Het Kompas is een tweejaarlijks kwantitatief onderzoek onder de medewerkers van De Haagse Hogeschool en vond voor het eerst plaats in 2003. ResearchNed had in dit project zorg voor het online veldwerk, de dataconsolidatie, een deel van de analyses en de digitale rapportage. De resultaten werden o.a. overzichtelijk gepresenteerd in zogenaamde ‘sneltoetsoverzichten’. Door de combinatie van ordening en kleuring is hierin voor verschillende onderdelen van de hogeschool in één oogopslag duidelijk wat de sterke punten zijn en op welk terrein de aandachtspunten liggen. Met de data van Het Kompas vervaardigde ResearchNed voor De Haagse Hogeschool digitale rapportages.
In 2017 had ResearchNed ook een adviserende rol bij het aanpassen van de vragenlijst.