Overzicht

Klant: Hogeschool Rotterdam
Periode: 2014
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Onderzoek behoeften vervolgonderwijs t.b.v. curriculumherzieningen in het voortgezet onderwijs

Lees dit onderzoek

Advies Schoolleidersregister VO

Lees dit onderzoek

Beloningsonderzoek onderwijs

Lees dit onderzoek

Beleidsdoorlichting Lerarenbeleid

Lees dit onderzoek

Onderzoek naar dalende instroom mbo-hbo

Lees dit onderzoek

Studielast Hogeschool Rotterdam


Naar aanleiding van het inspectierapport ‘Goed verkort’ is de aandacht voor studielast binnen Hogeschool Rotterdam toegenomen. Door middel van een onderzoek dat ResearchNed voor de Hogeschool Rotterdam uitvoerde, wilde het College van Bestuur zicht krijgen op de stand van zaken omtrent de onderbouwing van studielast bij een steekproef van opleidingen van de hogeschool. Het onderzoek bestond uit twee delen. Allereerst is de volledigheid en consistentie omtrent de documenten betreffende studielast onderzocht. Vervolgens is gekeken naar de handhaving van studielast.