Overzicht

Prioriteitenanalyse


Wat moet u werkelijk aanpakken om de tevredenheid over uw instelling of opleiding te verbeteren? Op deze vraag geeft een prioriteitenanalyse het antwoord. De thema’s binnen uw onderzoek (bijvoorbeeld de Nationale Studentenenquête of de JOB-monitor), worden geplaatst in een prioriteitenmatrix in mate van belang en tevredenheid. Zo krijgt u zicht op welke thema’s als eerste aangepakt moeten worden en welke thema’s het juist erg goed doen bij uw opleiding of instelling. De matrix is te verdelen in vier vlakken:

  • Hoge tevredenheid, laag belang: vasthouden – bewaken
  • Lage tevredenheid, laag belang: lage prioriteit – aandacht
  • Hoge tevredenheid, hoog belang: sterke punten – benutten
  • Lage tevredenheid, hoog belang: hoge prioriteit – aanpakken

De thema’s die in het vlak ‘aanpakken’ terecht komen, zijn de thema’s die u als eerste dient aan te pakken. Aan de andere kant kunt u de thema’s uit het vlak ‘benutten’ juist inzetten in uw communicatie; dit zijn de thema’s die uw studenten zowel een hoge score geven als belangrijk vinden.