Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2014
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Alternatieve vormen van internationalisering


In de laatste decennia is het bevorderen van de internationale studentenmobiliteit een centraal speerpunt van de Europese ministers van onderwijs, vanuit het oogpunt dat internationale mobiliteit een veelheid aan voordelen oplevert voor de economie en uitwisseling van good practices tussen instellingen voor hoger onderwijs. De gemiddelde mobiliteit van de Nederlandse studenten ligt echter onder het gemiddelde van de EU. Nederland mist daardoor mogelijk kansen. Naast de bevordering van fysieke mobiliteit is het hiermee ook van belang om alternatieve vormen van internationalisering te bevorderen; vormen waarbij Nederlandse studenten niet of bijvoorbeeld slechts kort in het buitenland verblijven. Ook op die manieren kan de internationale oriƫntatie worden vergroot. ResearchNed voerde in opdracht van het ministerie van OCW een onderzoek uit waarbij er enerzijds is gekeken naar wat het beleid is omtrent alternatieve vormen van internationalisering in andere (omliggende) landen en welke good practices er bekend zijn. Anderzijds zijn de leeropbrengsten onderzocht door zowel de studenten als staf en docenten in het hoger onderwijs te bevragen. Het onderzoek is een onderdeel van een onderzoek dat de Nuffic uitvoerde naar alternatieve vormen van internationalisering.