Overzicht

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2013
Contactpersoon: Wouter van Casteren


Soortgelijke onderzoeken:

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Gevolgen coronacrisis op financiële situatie studenten

Lees dit onderzoek

Onderzoek behoeften vervolgonderwijs t.b.v. curriculumherzieningen in het voortgezet onderwijs

Lees dit onderzoek

LAKS-monitor

Lees dit onderzoek

JOB-monitor

Lees dit onderzoek

Wetenschap en techniek op de pabo’s


In dit onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW is in kaart gebracht wat op dat moment de stand van zaken was wat betreft wetenschap en technologie op de pabo’s. Ook is onderzocht wat de opvattingen van docenten en studenten op de pabo’s waren met betrekking tot een vakoverstijgende leerlijn W&T. Ten slotte is gesproken met experts en met basisscholen.