Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2013
Contactpersoon: Wouter van Casteren


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Midterm evaluatie ‘Meer betere bèta’s


In opdracht van het ministerie van OCW heeft ResearchNed samen net Dialogic een midterm review uitgevoerd van het activiteitenplan Meer Betere Bèta’s (MBB). MBB bundelt een aantal activiteiten op het terrein van bèta/techniek voor het primair en voortgezet onderwijs. In de review is gekeken naar het proces en naar de opbrengsten. Het plan MBB en de context daarvan (onder meer de relatie met SaZ) loopt nog te kort om effecten te mogen verwachten. Analyses op leerlingstromen leveren nog geen duidelijke aanwijzingen op. Bij de studiekeuzemotieven zijn voor leerlingen afgelopen jaren arbeidsmarktoverwegingen duidelijk belangrijker geworden bij de keuze voor een bèta/techniek-studie. Positief is dat het belang van de twee belangrijkste motieven, inhoudelijke interesse en de aansluiting van de opleiding bij de eigen capaciteiten, ook in belang zijn toegenomen voor de bèta/techniek-opleidingen. Scholen zien het grootste effect en belang van de bèta/techniek-inzet bij het stimuleren van talentvolle leerlingen, zowel in het po als vo. Andere effecten, zoals het interesseren van meer meisjes voor bèta/techniek, worden ook wel gezien, maar meer in het vo dan in het po.