Overzicht

Download de PDF

Klant: Zestor
Periode: 2013
Contactpersoon: Wouter van Casteren


Soortgelijke onderzoeken:

Onderzoek behoeften vervolgonderwijs t.b.v. curriculumherzieningen in het voortgezet onderwijs

Lees dit onderzoek

Advies Schoolleidersregister VO

Lees dit onderzoek

Beloningsonderzoek onderwijs

Lees dit onderzoek

Beleidsdoorlichting Lerarenbeleid

Lees dit onderzoek

Onderzoek naar dalende instroom mbo-hbo

Lees dit onderzoek

Inventarisatie gepromoveerde docenten in het hbo


Voor Zestor, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voor het hbo, maakte ResearchNed een inventarisatie van loopbaanmogelijkheden voor gepromoveerden binnen het hbo en van loopbaanvoorkeuren bij gepromoveerden zelf. Dat mondde uit in een handreiking voor zowel hogescholen als geïnteresseerde gepromoveerden waarin de kennisfunctie en het praktijkgericht onderzoek dat binnen hogescholen wordt gedaan en de daarmee verbonden functies, goed worden beschreven en gecommuniceerd. Daarnaast is een flyer opgesteld voor loopbaanadviseurs binnen universiteiten, die zij kunnen verspreiden onder geïnteresseerde promovendi en gepromoveerden om meer inzicht te geven in het werken aan hogescholen en in loopbaanmogelijkheden.