Overzicht

Evaluatie NVAO


In opdracht van de NVAO is via een enquĂȘte onder docenten nagegaan wat de eerste ervaringen zijn in het Nederlandse hoger onderwijs met de beperkte opleidingsbeoordeling (BOB) als onderdeel van de accreditatie. Speciale belangstelling van de NVAO ging uit naar de betrokkenheid van de docenten bij de BOB. De resultaten zijn verzameld bij 234 docenten aan 23 opleidingen en geven slechts een indruk van de eerste ervaringen met en betrokkenheid bij de BOB.