Overzicht

Download de PDF

Klant: HBO-raad
Periode: 2012
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Informatiesysteem voor het praktijkgericht onderzoek


In opdracht van de HBO-raad heeft ResearchNed onderzocht wat de wensen en mogelijkheden zijn met betrekking tot een landelijk informatiesysteem voor het praktijkgericht onderzoek in het hbo. Op basis van de bevindingen is een advies uitgebracht over een stappenplan richting een mogelijk landelijk informatiesysteem en is een stappenplan vervaardigd om tegemoet te komen aan de informatiewensen van de HBO-raad op de korte termijn. Met het groeien van de onderzoeksportefeuille in het hbo de afgelopen tien jaar is bij hogescholen en bij de HBO-raad de behoefte gegroeid aan interne sturings- en verantwoordingsinformatie over het onderzoek. Hogescholen hebben nu echter geen adequate tools om onderzoeksinformatie vanuit hun organisatie op te halen. Veel andere onderzoeksinstellingen, waaronder alle Nederlandse universiteiten, maken voor de verzameling van informatie over het eigen onderzoek gebruik van een zogenoemd Current Research Information System (CRIS). De CRIS biedt kansen om die in de toekomst als basis te nemen voor een samenhangend informatiesysteem in het hbo, mits bij de opzet en het gebruik van de CRIS rekening wordt gehouden met meerdere outlets, doelen en doelgroepen. Voor het succes van een landelijk gekoppeld systeem is een voorwaarde dat de informatiebehoeften en het gebruiksnut van de hogescholen leidend zijn. Het goed invoeren van data over het onderzoek in de CRIS en het organiseren van outlets naar landelijke databanken, naar een landelijke almanakfunctie over het onderzoek en naar de HBO-raad ten behoeve van een landelijke rapportage, kan veel winst voor alle betrokkenen opleveren.