Overzicht

Maatwerkrapporten


• Verschillende niveaus: de resultaten kunnen we voor u op elk gewenst niveau zichtbaar maken (bijvoorbeeld instelling, faculteit of opleiding) en kunnen naar elk gewenst kenmerk uitgesplitst worden (bijvoorbeeld studiejaar, vorm, jaar, etc.).
• Aantal vragen: keuze in het aantal vragen dat wordt meegenomen in de rapportage: het is bijvoorbeeld mogelijk alleen de themascores te tonen of alleen de antwoorden op bijvoorbeeld de vraag naar het algemeen oordeel.
• Keuze in weergave: u kiest voor tabellen of grafieken met percentages tevreden studenten of voor het gemiddelde scores; betrouwbaarheidsintervallen die aangeven of verschillen significant zijn, worden altijd meegeleverd.

Maatwerkrapport met percentages
In dit rapport wordt de score in percentages uitgedrukt. Daarnaast worden de gemiddelde score en de grootte (N) van de gekozen uitsplitsing getoond.

Maatwerk rapport gemiddelden en betrouwbaarheidsintervallen

In deze weergave zijn de scores uitgedrukt in gemiddeldes met daarbij de betrouwbaarheidsintervallen. De betrouwbaarheidsintervallen (in dit geval gaan we uit van een 95%-betrouwbaarheidsinterval) geven aan binnen welk gebied de waardes vallen. Op basis van een statistische berekening is vast te stellen binnen welke marge het studentoordeel in werkelijkheid ligt. Het idee hierachter is dat bij 100 herhaalde metingen bij dezelfde studentpopulatie het gevonden oordeel zich 95 keer binnen deze marge bevindt. Deze marge (of betrouwbaarheidsinterval) is grafisch weergegeven door middel van een groen (bij een score > 3) of rood (bij een score <3) interval rondom het gemiddelde. Met behulp van het betrouwbaarheidsinterval kan op significantie getoetst worden. Indien de betrouwbaarheidsmarges van twee gemiddelden elkaar niet overlappen kan gesproken worden van een significant verschil tussen beide oordelen. Ook in deze weergave wprdt de groote (N) van de gekozen uitsplitsing getoond.