Overzicht

Factsheets


• Snel overzicht: een weergave van absolute scores (bijvoorbeeld van een opleiding) vergeleken met een voor u relevante groep (bijvoorbeeld opleiding versus het totaal van de instelling of uw opleiding met dezelfde opleiding landelijk).
• Trendweergave: vergelijking met de score van het voorgaande jaar binnen een niveau (bijvoorbeeld score van de opleiding in 2014 versus 2013).
• Door gebruik van kleuren worden goede en slechte punten snel duidelijk: een vakje kleurt groen bij een positief verschil en rood bij een negatief verschil.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een factsheet op het niveau opleiding versus de opleiding landelijk. De vakken waarin de stelling te lezen is, tonen de absolute score door middel van kleur:
lager dan 3,0 (rood), tussen de 3,0 en 3,5 (wit) of hoger dan 3,5 (groen). Links onder de stelling is te zien hoe er relatief gezien gescoord wordt. Scoort de opleiding in vergelijking met de opleiding landelijk significant hoger (groen) of lager (rood)? In de factsheet is tevens een vergelijking met de vorige deelname zichtbaar. Het middelste vakje onder de stelling laat zien of (in dit geval) de opleiding significant hoger of lager scoort dan vorig jaar.