Overzicht

Erasmus Master Garantiefaciliteit


Dit onderzoek is uitgevoerd in de aanloop naar de onderhandelingen in de Europese Raad over het Meerjarig Financieel Kader voor 2014-2020. Eén van de EU-programma’s binnen dit kader is het nieuwe Erasmus for All programma voor onderwijs en jeugd, waarbinnen een nieuw onderdeel wordt voorgesteld voor het bevorderen van diplomamobiliteit binnen de EU: de Erasmus Master Garantiefaciliteit (EMGF). Dit instrument biedt studenten de mogelijkheid om een lening af te sluiten tegen gunstige voorwaarden om een volledige master in het buitenland te volgen.

Op verzoek van het ministerie van OCW heeft het consortium ResearchNed/KPMG een verkennend onderzoek gedaan naar de werking in Nederland van deze mogelijke garantiefaciliteit. In een kwalitatieve studie zijn de haalbaarheid, de toegevoegde waarde en impact van de garantiefaciliteit onderzocht.