Overzicht

Waar zitten de goede docenten?


In opdracht van de Onderwijsraad heeft ResearchNed in kaart gebracht waar de ‘potentieel goede docenten’ zitten (wat ze studeren en waar ze werken). Op die manier is onderzocht of het onderwijs potentieel aan talent voor de klas misloopt. De potentieel goede docenten zijn geïdentificeerd aan de hand van de eindexamencijfers voortgezet onderwijs en de resultaten die zij behaalden in het hoger onderwijs. De centrale vragen in dit onderzoek waren naast de hoofdvraag waar de potentieel goede docent zit, of in de loop van de tijd de betere studenten/afgestudeerden voor het onderwijs zijn gaan kiezen, waarom de potentieel goede docent wel of niet voor het onderwijs kiest en wat effectieve mechanismen zijn om goede docenten te verkrijgen en te behouden. ResearchNed baseerde de analyses op het 1Cijfer Hoger Onderwijs, de Studentenmonitor Hoger Onderwijs, de Startmonitor Hoger Onderwijs en de HBO-Monitor.