Overzicht

Download de PDF

Klant: Gemeente Rotterdam
Periode: 2012
Contactpersoon: Wouter van Casteren


Soortgelijke onderzoeken:

Onderzoek behoeften vervolgonderwijs t.b.v. curriculumherzieningen in het voortgezet onderwijs

Lees dit onderzoek

Advies Schoolleidersregister VO

Lees dit onderzoek

Beloningsonderzoek onderwijs

Lees dit onderzoek

Beleidsdoorlichting Lerarenbeleid

Lees dit onderzoek

Onderzoek naar dalende instroom mbo-hbo

Lees dit onderzoek

Rotterdamse onderwijs-arbeidsmarkt in beeld


In opdracht van de gemeente Rotterdam en het Rotterdamse onderwijsveld heeft ResearchNed in 2012 een uitgebreide analyse gemaakt van de huidige en komende kwalitatieve en kwantitatieve knelpunten in het Rotterdamse onderwijs. In het kader van dit onderzoek zijn interviews gehouden met bestuurders en managers in het Rotterdamse po, vo en mbo en met vertegenwoordigers van de pabo’s en lerarenopleidingen. Thema’s in die interviews waren de ervaren (kwalitatieve en kwantitatieve) knelpunten in de personeelsvoorziening, de aanpak daarvan en de stand van het HRM-beleid. Ook is een enquête uitgezet onder alle schoolleiders in het Rotterdamse po en vo en zijn secundaire analyses gedaan op beschikbare data. Het rapport geeft een breed beeld van de issues die spelen in het Rotterdamse onderwijs en bevat aanbevelingen hoe die verder aan te pakken zijn.