Overzicht

Download de PDF

Klant: Gemeente Rotterdam
Periode: 2012
Contactpersoon: Wouter van Casteren


Soortgelijke onderzoeken:

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Eurostudent

Lees dit onderzoek

Rotterdamse onderwijs-arbeidsmarkt in beeld


In opdracht van de gemeente Rotterdam en het Rotterdamse onderwijsveld heeft ResearchNed in 2012 een uitgebreide analyse gemaakt van de huidige en komende kwalitatieve en kwantitatieve knelpunten in het Rotterdamse onderwijs. In het kader van dit onderzoek zijn interviews gehouden met bestuurders en managers in het Rotterdamse po, vo en mbo en met vertegenwoordigers van de pabo’s en lerarenopleidingen. Thema’s in die interviews waren de ervaren (kwalitatieve en kwantitatieve) knelpunten in de personeelsvoorziening, de aanpak daarvan en de stand van het HRM-beleid. Ook is een enquête uitgezet onder alle schoolleiders in het Rotterdamse po en vo en zijn secundaire analyses gedaan op beschikbare data. Het rapport geeft een breed beeld van de issues die spelen in het Rotterdamse onderwijs en bevat aanbevelingen hoe die verder aan te pakken zijn.