Overzicht

Eurostudent V


ResearchNed heeft deel uitgemaakt van de Europese projectorganisatie die de vijfde ronde van het EUROSTUDENTproject coördineerde, een project waarin voor 27 Europese landen (Estland, Ierland, Hongarije, Duitsland, Roemenië, Armenië, Italië, Tsjechië, Portugal, Nederland, Oostenrijk, Denemarken, Finland, Zweden, Polen, Malta, Letland, Litouwen, Zwitserland, Frankrijk, Noorwegen, Slowakije, Slovenië, Servië, Kroatië, Montenegro, Bosnië-Herzegovina) vergelijkbare data werden verzameld over de sociaaleconomische dimensie van studeren in het hoger onderwijs. Binnen het consortium was ResearchNed medeverantwoordelijk voor de kwaliteit en vergelijkbaarheid van de dataverzameling, datacleaning en verwerking in de Europese database en de rapportage over de uitkomsten. Daarnaast verzorgden medewerkers van ResearchNed diverse trainingen en workshops voor deelnemende landen en leverden ten behoeve van de kwaliteit internationaal gestandaardiseerde handleidingen voor de bewerking en analyse van de nationale bestanden.