Overzicht

Digitaal toetsen hoger onderwijs


In opdracht van SURF heeft ResearchNed onderzocht wat de stand van zaken is bij het gebruik van digitaal toetsen in het hoger onderwijs. In het onderwijs is het gebruik van ICT-middelen diep doorgedrongen, waarbij ICT wordt gebruikt voor de ondersteuning van het onderwijsproces en met name voor zelfstandig leren. Het toetsen van kennis en inzicht gebeurt daarentegen in veel gevallen nog met schriftelijke toetsen of via op papier of mondeling verstrekte opdrachten. Het gebruik van ICT bij toetsen lijkt minder ingeburgerd dan het overig gebruik van ICT in het onderwijs en is minder ver dan de mogelijkheden reiken. Dit onderzoek peilt de mate van gebruik van digitaal toetsen en zaken daaromheen in het hoger onderwijs. Het onderzoek gaat niet in op de kwaliteit of opbrengsten van, of de algemene stand van zaken met betrekking tot digitaal toetsen in het hoger onderwijs.